fbpx

บริหารจัดการชีวิตส่วนตัวและการงาน ด้วยชุดความคิด วิธีประมวลผล กระบวนการคิดแบบบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ในทางจิตวิทยา เราทุกคนล้วนมีชุดความคิดที่ว่านี้ติดตัวอยู่แล้ว

หลายครั้งที่เราใช้มันโดยไม่รู้ตัว และนั่นเป็นเหตุผลทำให้เรามีสิ่งดีๆในปัจจุบัน แต่เพราะเรายังไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้มันอย่างถ่องแท้ จึงทำให้หลายอย่างดีๆที่เรามีนั้นไม่ยั่งยืน และยังคงพบปัญหาเรื้อรังที่แก้ไม่ตก ทั้งในเรื่องงานและความสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็น
 
 • มีไอเดียดี ทำกำไรไม่ได้
 • อุปสรรคการขยายธุรกิจ จากการไม่สามารถไว้วางใจใครได้
 • พบเจอตัวเองอยู่ในภาวะที่ถูกเอาเปรียบอยู่บ่อยๆ
 • ไม่ได้รับ ความเคารพ/ร่วมมือ เท่าที่ควรจากคนใกล้ชิด ครอบครัว ที่ทำงาน
 • ไม่รู้วิธีรักษาผู้ใกล้ชิดที่ดี หรือเก่งไว้ข้างๆเรา
 • ไม่สามารถดึงศักยภาพของตนเอง / ผู้ร่วมงาน เกิดภาวะหมดไฟอยู่เป็นประจำ
 • การผัดวันประกันพรุ่งของตนเอง / ลูกน้อง

จะเป็นการดีกว่าไหมถ้าเรามาเรียนรู้วิธีการ

1. ปรับจูนต่อสิ่งที่เรายังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้ถูกต้องชัดเจน

2. เก็บรักษาสิ่งที่เกื้อหนุนเราไปสู่จุดที่ต้องการ

3. ละจากสิ่งที่ไม่เอื้อต่อการเติบโต 

เพื่อได้มาซึ่งทุกองค์ประกอบอย่างถูกต้องและนำไปใช้อย่างถูกหลัก AntiClassroom ได้ทาบทามคุณ Daniel Patrick Maddox (แดเนียล แพทริก แมดดอกซ์) นักจิตวิทยาองค์กรจากสถาบัน Mindmode Group ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสมอง พฤติกรรมมนุษย์ และการปฏิรูปองค์กรชั้นนำกลุ่ม Multinational Corporation (MNC) ที่มีประสบการณ์กว่า 22 ปี เจ้าของหลักสูตรเวิร์กชอป Anatomy of Leadership ด้วยเครื่องมือทางจิตวิทยา ทีละขั้น ทีละตอน จะช่วยให้คุณยกระดับคุณภาพชีวิตได้เต็มศักยภาพ ผ่าน Framework ชุดความคิด วิธีประมวลผลและกระบวนการคิดแบบบุคคลที่ประสบความสำเร็จ

ประวัติทางการศึกษาของคุณ Daniel Patrick Maddox

ปริญญาตรี: Assumption Business Administration College

 • Bachelor of Business Administration

ปริญญาโท: University of London – LSE (London School of Economics)

 • MBA Economics
 • Masters in Industrial Psychology (IOP)

ประกาศเกียรติคุณ

 • Certificate of Industrial PsychologyTraining & Development Program
 • Harvard ManageMentor Program
 • Thinking Systems – De Bono Group
 • Certified Master Practitioner in Neuro Linguistics Programming (NLP) – Global Training
 • Certificate of Lean & 6 Sigma
 • Certificate of Presence & Presentation on Training

ผลลัพธ์ที่ได้

 • ได้รับความร่วมมือจากคนใกล้ชิด โดยไม่ต้องใช้การโน้มน้าว (โดยเฉพาะจากคู่สามี ภรรยา และลูกๆ)
 • ได้รับความเคารพจากเพื่อนร่วมงาน / ทีมงาน
 • ผลักดันไอเดียได้สำเร็จลุล่วง
 • เข้าถึงแรงจูงใจที่แท้จริงในการดึงศักยภาพของตนเอง / ทีมงาน ออกมาได้ถึงขีดสุด
 • รู้วิธีเจรจาต่อรองกับตนเอง / ผู้อื่น เพื่อการเติบโตในสายงานของตนเองได้
 • มีพฤติกรรมใหม่ๆ ที่เอื้อต่อการสร้างรูปแบบชีวิตที่ต้องการ

ความคาดหวังจากผู้ร่วมเวิร์กชอป Anatomy of Leadership

* เป็นตัวอย่างความคาดหวังจริง ที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กชอปได้เขียนให้คุณ Daniel เพื่อการเตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ และได้รับอนุญาตในการเผยแพร่แล้ว

  รีวิวจากผู้เข้าร่วมเวิร์กชอป Anatomy of Leadership

  Internal Leadership คือเวิร์กชอปเดียวกันกับ Anatomy of Leadership แต่เป็นหลักสูตร 1 วัน

  เปิดรับลงทะเบียนจำนวน 10 ท่าน 

  กำหนดการเวิร์กชอป Anatomy of Leadership

  • วันศุกร์ที่ 26 และวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 66 (เต็มแล้ว)
  • วันศุกร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 66 (เต็มแล้ว)
  • วันศุกร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 66 (เต็มแล้ว)
  • วันศุกร์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 66 (5 ที่สุดท้าย รอบสุดท้ายของปี 2023)

  จัดที่โรงแรม Grande Centre Point สุขุมวิท 55

  เวลา 10:00-19:00 น. ทั้ง 2 วัน

  ตัวอย่างเนื้อหาและเวิร์กชอปบางส่วน

  • เข้าใจถึงที่มาและบุคลิกลักษณะของผู้ที่มี “ภาวะผู้นำ” ที่เกิดขึ้นจากระบบประสาท ไม่ใช่ตามตำแหน่งงาน
  • วิธีจัดบริหารจัดการลูกน้องที่เก่ง สร้างยอดขายให้องค์กรได้มาก แต่มักสร้างบรรยากาศที่ไม่ดีให้กับองค์กร
  • วิธีบริหารจัดการลูกน้องที่ไปไม่ถึง KPI แต่เป็นที่รักขององค์กร
  • วิธีคุยกับบุคคล 3 ประเภท เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ / ได้รับความร่วมมือในเรื่องส่วนตัว
  • Introvert เหมาะกับการขายสินค้าราคาสูงมากกว่า Extrovert
  • วิธีรับฟังและเจรจาต่อรอง ตามแบบฉบับ Professional negotiators ใช้ได้กับตัวเองและผู้อื่น

  รูปแบบการเรียนการสอน

  เน้นการ Discussion แบ่งปันประสบการณ์ พูดคุยอย่างลงลึกระหว่างวิทยากรและผู้ร่วมอบรมให้เกิดความเข้าใจมากกว่าจดตาม Slide

   จากใจผู้จัด

   เวิร์กชอป Anatomy of Leadership ของคุณ Daniel เป็นเวิร์กชอปทางจิตวิทยา ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เราเข้าถึงชุดความคิด วิธีประมวลผล ของบุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต ว่าพวกเขารับมือกับเรื่องราวความท้าทายต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิตอย่างไร ซึ่งต้องบอกว่าหลายอย่าง ไม่ใช่สิ่งเดียวกับที่เราได้ยินได้ฟังกันมา เนื้อหามีความ Real เหมาะกับผู้ที่อยากมีความเข้าใจโลกอย่างถูกต้อง และต้องการแนวทางการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของโลกอย่างยั่งยืน 

   Peeraya Ungkasiriwanon

   ค่าลงทะเบียน

   16,500.-  / 1 ท่าน

   เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก ทาง AntiClassroom ขอสงวนสิทธิให้ผู้สนใจสำรองการลงทะเบียนและชำระภายใน 1 วัน

   ลงทะเบียน

   แอด Line @anticlassroom มี @ นำหน้า หรือกด

    

   หรือสามารถ พูดคุย / ปรึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 084 669 6961

    

   ตอบข้อสงสัยเพิ่มเติม

   เวิร์กชอป Anatomy of Leadership เหมาะกับใครบ้าง

   • หัวหน้าองค์กร  / เจ้าของธุรกิจ
   • ผู้นำครอบครัว
   • บุคคลวัยทำงานที่ต้องการก้าวหน้าโดยเร็ว
   • ผู้ที่เผชิญความเครียดสูง รู้สึกท้อแท้ สิ้นหวัง
   • ผู้ที่มีคนใกล้ตัวที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่เครียดหนัก และต้องการความช่วยเหลือ

   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณไม่สะดวกเข้ารับบริการให้คำแนะนำปรึกษาที่เน้นความต่อเนื่อง และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งที่ค่อนข้างสูง 

   เวิร์กชอป Anatomy of Leadership สอนภาษาอะไร

   เวิร์กชอป Anatomy of Leadership สอนเป็นภาษาไทย 

   เมื่อจบเวิร์กชอปแล้วสามารถสอบถาม / ปรึกษาต่อได้หรือไม่

   ได้แน่นอน

   มีเวิร์กชอปรูปแบบออนไลน์ไหม ?

   AntiClassroom จัดเวิร์กชอปที่เน้นการสื่อสารระหว่างผู้สอนและผู้เรียนอย่างเข้มข้นลงลึก(เนื้อหาหลักในแต่ละเวิร์กชอปจะเหมือนกัน แต่รายละเอียดของละครั้งจะแตกต่างกันไปผ่านการถามคำถามของผู้เรียน) สำหรับหลักสูตร Anatomy of Leadership การทำเวิร์กชอปรูปแบบออนไลน์ยังไม่ตอบโจทย์บางอย่าง ในขณะนี้จึงยังไม่มีในรูปแบบออนไลน์

   อ่านหนังสือพัฒนาตัวเองประจำ แต่ไม่เคยเข้าร่วมเวิร์กชอปรูปแบบนี้ การเข้าร่วมเวิร์กชอปมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง ?

   การอ่านหนังสือคือการเรียนรู้ที่ผ่านการซึมซับเรื่องราว แต่เวิร์กชอปที่มีบทสนทนา “ที่ดี” ทำให้เกิดประกายความคิดใหม่

   พื้นที่ในเวิร์กชอปของ Anatomy of Leadership คือการมีบทสนทนาภายใต้หัวข้อต่างๆของเวิร์กชอป(หากเปรียบกับหนังสือ หัวข้อต่าง ๆ คือสารบัญ) ซึ่งหากคุณมีคำถาม สิ่งที่คุณถามจะทำให้มีเรื่องราวใหม่ ๆ ในห้อง(บทสนทนาที่ดี) ทำให้เวิร์กชอปในแต่ละครั้งจะมีความพิเศษของตัวเอง เมื่อเกิดการลงลึกของเรื่องราว ประกายความคิดใหม่ ๆ ก็จะเกิดขึ้น และสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการอ่านหนังสือ

   Anatomy of Leadership ช่วย “แก้ปม” ได้หรือไม่ ?

   ถ้าปมของคุณคือชุดความคิดที่ส่งผลแง่ลบต่อการดำเนินชีวิตบางด้านของคุณ(โดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว) เวิร์กชอป Anatomy of Leadership มีเครื่องมือทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นปมดังกล่าว ในการแก้ไขรับมือได้ทันท่วงที ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

   ลงทะเบียนได้ทาง Line @anticlassroom มี @ นำหน้า หรือกด

    

   Pin It on Pinterest

   Shares

   เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

   Privacy Preferences

   คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

   Allow All
   Manage Consent Preferences
   • คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้พื้นฐานที่จำเป็น เพื่อช่วยให้การทำงานหลักของเว็บไซต์ใช้งานได้ รวมถึงการเข้าถึงพื้นที่ที่ปลอดภัยต่าง ๆ ของเว็บไซต์ หากไม่มีคุกกี้นี้เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม และจะใช้งานได้โดยการตั้งค่าเริ่มต้น โดยไม่สามารถปิดการใช้งานได้
    Cookies Details

   • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์ จะช่วยให้เว็บไซต์เข้าใจรูปแบบการใช้งานของผู้เข้าชมและจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งาน โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานผลการใช้งานของผู้ใช้งาน
    Cookies Details

   • คุกกี้ในส่วนการตลาด

    คุกกี้ในส่วนการตลาด ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายและเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม
    Cookies Details

   Save